Centralna Sterylizatornia

 

Pielęgniarka Koordynująca Greta Kierzkowska

23 691 99 33

23 691 99 13

 

Centralna Sterylizatornia jest samodzielną jednostką zlokalizowaną bezpośrednio pod Blokiem Operacyjnym i połączoną z nim windą brudną i czysta.

Składa się z trzech stref :

- brudnej, wyposażonej w myjnię ultradźwiękową, dwie przelotowe myjnie – dezynfektory, suszarkę medyczną oraz myjnię wózków i pojemników transportowych. W strefie brudnej odbywa się przyjmowanie narzędzi do mycia, dezynfekcji i sterylizacji, ich wstępna obróbka oraz klasyfikacja narzędzi pod względem wyboru metody dezynfekcji

  • czystej, wyposażonej w dwa sterylizatory parowe oraz sterylizator formaldehydowy, zgrzewarki rotacyjne oraz stanowiska do pakietowania i pielęgnacji narzędzi. W strefie czystej następuje pakietowanie wcześniej zdezynfekowanych narzędzi i klasyfikacja ich pod względem rodzaju sterylizacji.

  • sterylnej , służącej do przechowywania wysterylizowanych materiałów, posiadającej windę łączącą ją z magazynem sterylnym Bloku Operacyjnego.

Posiadamy również własną stację uzdatniania wody, która zapewnia nam wodę wysokiej jakości, pozbawioną czynników mogących mieć negatywny wpływ na proces dezynfekcji i sterylizacji.

W Centralnej Sterylizatorni korzystamy z wysokiej jakości nowoczesnych testów kontroli mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Regularnie, zgodnie z wymogami i normami stosujemy kontrolę fizyczną, biologiczną i chemiczną. Prowadzona dokumentacja przedstawia proces obróbki danego narzędzia od momentu przyjęcia do wydania użytkownikowi.

Świadczymy usługi dla całego szpitala, przychodni oraz podmiotów zewnętrznych. Wykwalifikowani , odpowiedzialni pracownicy, podnoszący swoją wiedzę, wyposażenie oraz rozwiązania architektoniczne są gwarancją wykonania procesów na najwyższym poziomie.

DO SZPITALA

Pokaż dojazd do szpitala na większej mapie

Galeria