Wykaz wszystkich telefonów

STREFA

OPIS

NR LINI WEWNĘTRZNEJ

NR LINI ZEWNĘTRZNEJ

ADMINISTRACJA

Sekretariat

201

23 691-99-01

23 691-99-06 (FAX)

Dyrektor

203

-

Z-ca dyr. ds. lecznictwa

204

-

Z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa

205

-

Główny księgowy

207

23 691-99-07

Informatyk

212

23 691-99-12

Księgowość

209

210

23 691-99-09

23 691-99-10

Dział kontraktowania i rozliczeń świadczeń zdrowotnych

212

222

23 691-99-12

23 691-99-22

Główny specjalista

(sekcja techniczna)

208

23 691-99-08

Kierownik admi-gosp.
+ kan. tajnej

215

23 691-99-15

Dział administracyjno-gospodarczy

214

220

23 691-99-14

23 691-99-20

23 691-99-19(FAX)

Zamówienia publiczne

217

23 691-99-17

Biuro projektów unijny

218

23 691-99-18

Zespół ds. zarządzania zasobami ludzkimi

221

263

23 691-99-21

23 691-99-63

Bhp, p-poż,

208

23 691-99-08

Pielęgniarka epidemiologiczna

266

23 691-99-66

Dział utrzymania higieny

213

23 691-99-13

Kasa

224

23 691-99-24

Przychodnia

Rejestracja

-

885-505-155

23 692-52-21

23 692-00-41

Poradnia Alergologiczna

-

885-505-805

Poradnia Pulmonologiczna

-

885-505-405

Poradnia Medycyny Pracy

-

885-505-705

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

-

885-505-335

Gabinet Fizjoterapii

-

501-461-690

NPL

Nocna Pomoc Lekarska

23 692-55-55

Transport

Transport między szpitalny specjalistyczny i sanitarny

261

23 691-99-61

664-119-220

Szpital

Oddział dziecięcy

Pielęgniarka oddziałowa, sekretarka med.

Pielęgniarki konsola

Pokój Lekarz

Pokój ordynatora

226

223

302

301

23 691-99-26

23 691-99-23

23 691-99-00(nr wew 302)

-

Oddział dziecięcy (dzieci młodsze)

Śluza dzieci

Ordynator

319

301

-

-

Izba przyjęć

Pielęgniarka oddziałowa

Pielęgniarki konsola

304

230

231

229

-

23 691-99-30

23 691-99-31

23 691-99-29(FAX)

Boks badań dzieci

Boks badań dorosłych

Pok. badań ginekologicznych

305

307

334

-

-

-

Dział diagnostyki obrazowej

Rejestracja

232

23 691-99-32

Obsługa RTG

RTG - konsole

USG

Tomograf

308

309

310

311

262

-

-

-

-

23 691-99-62

Centralna Sterylizacja

Obsługa

Obsługa

233

313

23 691-99-33

-

Laboratorium

Pokój badań

Pokój badań

Pokój badań

Pokój badań

315

314

234

316

-

-

23 691-99-34

-

Pracownia Endoskopia

Endoskopia

225

23 691-99-25

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja

258

23 691-99-58

Poradnia ortopedyczny

256

23 691-99-56

Poradnia ortopedyczna pok. lekarza

257

23 691-99-57

Poradnia chirurgiczna

270

23 691-99-70

Poradnia chirurgiczna pok. lekarza

264

23 691-99-64

Próby wysiłkowe

Próby wysiłkowe

260

23 691-99-60

Apteka

Pokój kierownika

254

23 691-99-54

OIOM

Ordynator

Lekarz dyżurny

Pielęgniarki konsola

Sala obs. izolatka

Sala wzm. nadzoru

269

318

235

330

255

23 691-99-69

23 691-99-00(nr wew 318)

23 691-99-35

-

23 691-99-55

Blok operacyjny

Ordynator

Pokój lekarzy

Pielęgniarka konsola

Pielęgniarka oddziałowa

269

320

236

321

23 691-99-69

23 691-99-00(nr wew 320)

23 691-99-36

885-505-445

Położniczo-Ginekologiczny

Lekarz ordynator

Pokój lekarzy

Pielęgniarki konsola

Pielęgniarka oddziałowa

Pokój obserwacyjny

Sekretariat oddziału

322

324

237

244

239

268

23 691-99-00(nr wew 322)

23 691-99-00(nr wew 324)

23 691-99-37

23 691-99-44

23 691-99-39

23 691-99-68

Neonatologia

Pokój ordynatora

Pielęgniarki konsola

Pokój pielęgniarki oddziałowej

Sekretariat oddziału

323

238

240

268

23 691-99-00(nr wew 323)

23 691-99-38

23 691-99-40

23 691-99-68

Blok porodowy

Sala porodowa

Dyżurka położnych

326

327

-

-

Oddział wewnętrzny (kardiologiczny)

Sekretarki medyczne

Sala wzm. nadzoru

Pielęgniarki konsola

Pokój Lekarzy

Ordynator

259

329

247

248

271

23 691-99-59

-

23 691-99-47

23 691-99-48

23 691-99-71

Oddział wewnętrzny (internistyczny)

Pielęgniarki konsola

Pokój Lekarzy

Pokój ordynatora

Sekretarki medyczne

249

246

338

259

23 691-99-49

23 691-99-46

23 691-99-00(nr wew 338)

23 691-99-59

Chirurgia

Pododdział ortopedii

Pokój ordynatora

Pokój Lekarzy

Pielęgniarka oddz. i sekretarka med.

Pielęgniarka konsola

Pokój lekarzy ortopedów

332

331

252

250

333

23 691-99-00(nr wew 332)

23 691-99-00(nr wew 331)

23 691-99-52

23 691-99-50

23 691-99-00(nr wew 333)

Galeria