Podstawowa Opieka Zdrowotna - godziny pracy

Przychodnia Gajda-Med

Adres: ul. 3-ego Maja 5, 06-100 Pułtusk

Rejestracja telefoniczna do lekarza: 885 505 155 lub 23 692 00 41 ; 23 692 52 21

Godziny Pracy:

Poniedziałek     8.00 -18.00
Wtorek            8.00 -18.00
Środa               8.00 -18.00
Czwartek         8.00 -18.00
Piątek               8.00- 18.00

Pacjentów przyjmują:

Lek. Janina Wiszniewska

Lek. Teresa Suszczyńska

Lek. Wanda Sawicka-Deinda

Lek. Paweł Stefański

Lek. Mohamad Ammar Kilarij

Lek. Patrym Powierża

Podstawowa Opieka Zdrowotna informacje ogólne

Podstawowa opieka zdrowotna

w poradni POZ oraz w nocy i w święta – informacje ogólne

Wszystkie osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mają prawo do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, która świadczona jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00. To wtedy właśnie pacjent może przyjść do swojego lekarza na badanie, po poradę, recepty, zaświadczenia, skierowania do specjalistów lub na badania diagnostyczne, a także na zastrzyk bądź zmianę opatrunku do gabinetu zabiegowego.

W ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradni POZ oferujemy:

opiekę lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowej i położnej

W zakresie usług medycznych znajdują się:

 • porady lekarskie
 • wizyty lekarskie w domu pacjenta
 • badania diagnostyczne
 • badania laboratoryjne
 • RTG, EKG, USG
 • opieka pielęgniarki środowiskowej obejmująca zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi usprawniające, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi do badań w domu pacjenta
 • transport sanitarny pacjenta

Pacjentom, którzy złożyli w naszej poradni deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniamy dostęp do kompleksowej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnej i szpitalnej.

W pozostałym czasie w sytuacjach uzasadnionych medycznie – tzn. kiedy ze względów medycznych nie można poczekać do chwili otwarcia  przychodni POZ, pacjent może zwrócić się:

 • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pod warunkiem, że nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia – do placówek, które na mocy umowy z NFZ świadczą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
 • w stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu – do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR)lub Pogotowia Ratunkowego.
 •  

  More Articles...

  Page 1 of 2

  Start
  Prev
  1

  Galeria