Nowoczesne wyposażenie szpitala - Galeria

W ramach realizacji projektu „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zakupiono wyposażenie, aparaturę i sprzęt medyczny dla potrzeb Szpitala w Pułtusku.
Głównym przedmiotem projektu jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w powiecie pułtuskim.

Izba Przyjęć - Szpital
image002image004image006image008image010

Holl Główny Szpitala

image011image013Blok Operacyjny


Blok Operacyjny wyposażono między innymi w zestawy do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem i funkcją monitoringu, bronchofiberoskop, pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, haki automatyczne, przyrząd Liga Sure, nóż harmoniczny, diatermie operacyjne, lampy operacyjne bezcieniowe, kolumny anestezjologiczne, stoły operacyjne, zestawy narzędzi chirurgicznych do operacji klatki piersiowej, ginekologicznych, trepanacji, laparotomii, operacji naczyniowych, myjnię do narzędzi chirurgicznych.


Zespoły w trakcie zabiegu ortopedycznego

image015image017image019image021image023image025

Zespoły w trakcie zabiegu ginekologicznego

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


image027image029


Oddział wyposażono w łózka elektryczne do intensywnej terapii z szafkami przylóżkowymi, respiratory, kardiomonitory, CPAP, defibrylatory, pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, ssaki elektryczne, wózki do transportu chorych leżących i siedzących.


Oddział Polożniczo-GinekologicznyOddział wyposażono między innymi w fotele ginekologiczne, łóżka porodowe, detektory tętna płodu, kardiomonitor, aparat do elektrokoagulacji, pompy infuzyjne, wagi lekarskie elektroniczne, wózki do transportu chorych leżących i siedzących.


Sala porodowa

image031image033image035image037

Sala cięć cesarskich

Oddział Neonatologii


Oddział wyposażono między innymi w inkubator otwarty z oprzyrządowaniem, bilirubinometr, pompy infuzyjne, CPAP – urządzenie wspomagające oddychanie, aparat ekg, pulsoksymetr, lampę łóżeczkową do fototerapii, respirator noworodkowy, stanowisko do resuscytacji noworodka, wagi lekarskie, krzesła, lampy bakteriobójcze, łóżka noworodkowe.

image039image041image043

Oddział Chirurgiczny

z Pododziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Oddział wyposażono między innymi w łóżka szpitalne, szafki, krzesła, szafy lekarskie przeszklone, kozetki do badań, aparat ekg, kardiomonitor, pompy infuzyjne, lampy bakteriobójcze przepłowe, dezynfektor.

image045image047image049image051image053

Oddział Chorób Wewnętrznych

(w tym o profilu kardiologicznym)

Oddziały wyposażono między innymi w łóżka szpitalne, szafki, spirometry, dezynfektory, lampy bakteriobójcze, szafy lekarskie, zestaw do badań EKG - holter ciśnieniowy.

image055image059image061image062

Oddział Pediatrii


Oddział wyposażono między innymi w kardiomonitor, stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem, pompy infuzyjne, lampy bakteriobójcze, aparat ekg, dezynfektor, wagi lekarskie, kozetki do badań, szafy lekarskie.

image063image065image067

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownię wyposażono w tomograf komputerowy, aparat rtg cyfrowy z torem wizyjnym, ultrasonograf cyfrowy, echokardiograf z doplerem pulsacyjnym, ciągłym, kolorowym, opcja echo stres, rekonstrukcja 3D

image071image072image073image075image077image079image083image085

Pracownia endoskopowa

Pracownię endoskopową wyposażono w zestaw do videogastroskopii, videokolonoskop, automatyczną myjnię do endoskopów, diatermię z argonem.

image087image089image091

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.

Galeria