Oddział Chorób Wewnętrznych

I Oddział Chorób Wewnętrznych

tel.: 23 691-99-49;  23 691-99-50

Galeria