W ramach realizacji projektu „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zakupiono wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny do Oddziału Neonatologii.

Dostawa urządzeń wspomagających oddychanie - CPAPów

Pomiar poziomu bilirubiny u noworodka aparatem zakupionym ze środków UE – Bilirubinomertem.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.

Galeria